Övergripande

Här hittar du de högskoleövergripande nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

Nämnd/Grupp Namn
Antagningsnämnden Suzanne Snowden. Suppleant Philipp’ R Marra
Ledningsgruppen Jenny Börjeson, Marisol Peréz O’Connor
Examensnämnden 2 platser vakanta
Disciplinnämnden Marisol Pérez, Pontus Nilsson. Suppleant Phillip’ R Marra
Utbildningsberedningen Jenny Börjeson, Marisol Peréz O’Connor
Drivhuset Malmö Paolo Alexandryiski. Suppleant Suzanne Snowden
Forskningsberedningen Tillsätts av doktorandkåren
Samverkansberedningen  Tillsätts av Kårens styrelse
Högskolestyrelsen  Jenny Börjeson, Marisol Peréz O’Connor
Stipendiekommittén Suzanne Snowden, vakant (suppleant)
MINTERNET (Malmö University International Network) Marisol Peréz O’Connor
Samverkansgruppen Jenny Börjeson