Lärande & samhälle

Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Lärande & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

 

Nämnd/Grupp Namn
Anställningsnämn Yuliyan Konstantinov, Mats Jonsson. Suppleant: Vakant
Fakultetsstyrelse Yuliyan Konstantinov, Philipp’ Marra. Suppleant: Mats Jonsson
Utbildningsnämn Yuliyan Konstantinov, Suppleant: Vakant
Verksamhetsråd Yuliyan Konstantinov, Suppleant: Vakant
VFU-råd Yuliyan Konstantinov, Suppleant: Vakant
VFU samrådsgrupp Yuliyan Konstantinov, Suppleant: Vakant
Strategigruppen Yuliyan Konstantinov
Husgruppen Vakant
Kursplanegruppen Yuliyan Konstantinov, Mats Jonsson, Suppleant: Vakant
Nätverksgruppen för studiesociala frågor Yuliyan Konstantinov, Philipp’ Marra, Suppleant: Vakant
Matråd Vakant
Styrgrupp Lärarutbildningar vid Lärosäte Syd Vakant

 

 

 

 

 
PageLines