Kultur & Samhälle

Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Kultur & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

Övergripande

Nämnd/Grupp Namn
Anställningsnämnd  Ilona Karppinen, Vakant (suppleant)
Utbildningsnämnden Ilona Karppinen och Mads Schou Dethlefsen
Fakultetsstyrelsen Ilona Karppinen
Skydds- och samverkansgruppen Ilona Karppinen

SPS

Nämnd/Grupp Namn
Kursnämnd  Ilona Karppinen

GPS

Nämnd/Grupp
 Kurs- & Programnämnd  Ilona Karppinen

K3

Nämnd/Grupp Namn
Grundutbildning kursnämnd Ida Magnusdotter Ganeteg

US

Nämnd/Grupp Namn
Kursnämnden Ida Ploman