Kultur & Samhälle

Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Kultur & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

Övergripande

Nämnd/Grupp Namn
Anställningsnämnd  Nina Huovinen. Suppleant: Lukas Wohnhas.
Utbildningsnämnden Ilona Karppinen och Jenna Pystynen. Suppleant: Mads Schou Dethlefsen.
Fakultetsstyrelsen Ilona Karppinen, Jenna Pystynen. Suppleant: Diego Annys.
Skydds- och samverkansgruppen Ilona Karppinen.

 

GPS

Nämnd/Grupp
 Kurs- & Programnämnd Diego Annys. Suppleant: Jenna Pystynen.

 

K3

Nämnd/Grupp
Grundutbildning kursnämnd Lisa Hofmann. Suppleant: Marvin Vilchez Stuardo

 

US

Nämnd/Grupp
Kursnämnden Ilona Karppinen + 1 suppleant.

 

 

 

 
PageLines