Kultur & Samhälle

Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Kultur & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

Övergripande

Nämnd/Grupp Namn
Anställningsnämnd  Ilona Karppinen, Vakant (suppleant)
Utbildningsnämden Borislava Koycheva och Kerstin Magnusson, Lanna Cengic (suppleant)
Fakultetsstyrelsen Borislava Koycheva och Lanna Cengic, Ilona Karppinen (suppleant)
Skydds- och samverkansgruppen Borislava Koycheva

SPS

Nämd/Grupp Namn
Kursnämnd  Ilona Karppinen

GPS

Nämd/Grupp Namn
Institutionsrådet Matilda Andersson
Kursnämnden Vakant

K3

Nämd/Grupp Namn
Grundutbildning kursnämnd  Kerstin Magnusson

US

Nämd/Grupp Namn
Kursnämnden Ida Ploman