Kultur & Samhälle

Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Kultur & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

Övergripande

Nämnd/Grupp Namn
Anställningsnämnd  Lukas Wohnhas. Suppleant: Nina Huovinen.
Utbildningsnämnden Ilona Karppinen och Mads Schou Dethlefsen. Suppleant: Jenna Pystynen.
Fakultetsstyrelsen Ilona Karppinen, Jenna Pystynen. Suppleant:Diego Annys.
Skydds- och samverkansgruppen Ilona Karppinen.

SPS

Nämnd/Grupp
Kursnämnd Nina Huovinen. Suppleant: Lisa Hofmann.

 

GPS

Nämnd/Grupp
 Kurs- & Programnämnd Diego Annys. Suppleant: Jenna Pystynen.

 

K3

Nämnd/Grupp
Grundutbildning kursnämnd Lisa Hofmann. Suppleant: Ilona Karppinen.

 

US

Nämnd/Grupp
Kursnämnden Ilona Karppinen + 1 suppleant.