Kultur & Samhälle

Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Kultur & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

De grupper som är vakantsatta behöver ditt engagemang.

Övergripande

Nämnd/Grupp Namn
Anställningsnämnd  Ilona Karppinen, Vakant (suppleant)
Utbildningsnämden Ilona Karppinen och Mads Schou Dethlefsen
Fakultetsstyrelsen Ilona Karppinen och Lanna Cengic
Skydds- och samverkansgruppen Ilona Karppinen

SPS

Nämd/Grupp Namn
Kursnämnd  Ilona Karppinen

GPS

Nämd/Grupp Namn
Institutionsrådet Christopher Persson och Costantinos Jomaa
Kursnämnden Suzanne Snowden

K3

Nämd/Grupp Namn
Grundutbildning kursnämnd Ida Magnusdotter Ganeteg

US

Nämd/Grupp Namn
Kursnämnden Ida Ploman