Hälsa & samhälle

Här hittar du de nämnder, grupper och organ som du kan sitta med i på Hälsa & samhälle, samt vilka som är engagerade i respektive grupp för tillfället.

 

 

Nämnd/Grupp Namn
Anställningsnämnden Pontus Nilsson. Suppleant Alexandra Petersson
Etikrådet Oscar Hydén
Utbildningsnämnden Pontus Nilsson, Alexandra Petersson
Fakultetsstyrelsen Pontus Nilsson, Franz-Josef Björck
Ledningsgruppen Pontus Nilsson
Internationaliseringsrådet Franz-Josef Björck
Likabehandlingsrådet Oscar Hydén
Kulturkommitén Oscar Hydén
Nätverksgruppen för studiesociala frågor Oscar Hydén
Studenthälsans nätverksgrupp
Matrådet Oscar Hydén
Biblioteksrådet Oscar Hydén
Gruppen för pedagogisk utveckling Pontus Nilsson, Franz-Josef Björck
 Husgruppen Alexandra Petersson
Kursplanenämnden Pontus Nilsson
Samverkan/ skyddskommittén Pontus Nilsson. Suppleant Franz- Josef Björck
Utbildningsnämnden Pontus Nilsson, Alexandra Petersson

 

Du hittar mer information om de olika nämnderna & grupperna här. 

 
PageLines