Nämnder, Grupper & Organ

Studentkåren Malmö sitter med i alla nämnder, grupper och organ på Malmö högskola. Studentperspektivet är oerhört viktig för högskolan och fungerar som ett verktyg för att öka utbildningskvalitén.

Kåren tillsätter representanter till dessa nämnder via fem olika möten, som kallas FORUM. FORUM hålls ute på fakulteterna varje  hösttermin, och då väljs lokala representanter in för varje fakultet. Det femte FORUM:et hålls på Kårhuset och där väljs representanter till  högskoleövergripande nämnder och organ.

I år har FORUM gett möjlighet till ett 100-tal studenter att direkt påverka vem som anställs, vilka utbildningar och kurser som startas, hur en fakultet ska fungera mm. För att sitta med i någon av högskolans nämnder, grupper och organ måste du vara medlem i Kåren och se till att vara med på din fakultets FORUM (eller kontakta ditt ombud). Du kan på sittande FORUM-möte bestämma dig för att kandidera eller nominera någon till de många studeranderepresentantsplatserna. Det går dock inte att nominera lärare eller personer som inte är medlemmar i Kåren.

Kårens mandat sträcker sig från FORUM till FORUM, så fram till nästa möte i september sitter nuvarande representanter kvar.

Datum för FORUM ht2016:
Teknik och samhälle – 27/9 kl. 16:00 sal A0311, Niagara.
Kultur och samhälle – 27/9 kl. 16:00 sal A0406, Niagara.
Hälsa och samhälle – 28/9 kl. 16:00 sal U206.
Lärande och samhälle – 29/9 kl. 16:00 sal E239, Orkanen.

Övergripande – 5/10 kl. 16:00, Kölsvinet, Bassängkajen 8.

 Nämnder, Grupper & Organ på Malmö högskola:

 

ÖvergripandeKultur & samhälleLärande & samhälleHälsa & samhälleTeknik & samhälle