Nämnder, Grupper & Organ

Studentkåren Malmö sitter med i alla nämnder, grupper och organ på Malmö universitet. Studentperspektivet är oerhört viktig för universitetet och fungerar som ett verktyg för att öka utbildningskvalitén.

Se Facebook-event för respektive fakultet på denna sida längst ned.

For info in english: Student Influence FORUM

Studentinflytande Forum

Kåren tillsätter representanter till dessa nämnder via fem olika möten, som kallas Studentinflytande FORUM. Studentinflytande FORUM hålls ute på fakulteterna varje  hösttermin, och då väljs lokala representanter in för varje fakultet. Det femte Studentinflytande FORUM:et hålls på Kårhuset och där väljs representanter till  universitetsövergripande nämnder och organ.

I år har Studentinflytande FORUM gett möjlighet till ett 100-tal studenter att direkt påverka vem som anställs, vilka utbildningar och kurser som startas, hur en fakultet ska fungera mm. För att sitta med i någon av universitetets nämnder, grupper och organ måste du vara medlem i Kåren och se till att vara med på din fakultets Studentinflytande FORUM (eller kontakta ditt ombud). Du kan på sittande Studentinflytande FORUM-möte bestämma dig för att kandidera eller nominera någon till de många studeranderepresentantsplatserna. Det går dock inte att nominera lärare eller personer som inte är medlemmar i Kåren.

Kårens mandat sträcker sig från Studentinflytande FORUM till Studentinflytande FORUM, så fram till nästa möte i september sitter nuvarande representanter kvar.

Datum för FORUM ht.2018:

(Datum inför ht.18 kommer att uppdateras när terminen startar).
Teknik och samhälle – kl. 16:00 – 17:30 Sal:A0306, Niagara.
Kultur och samhälle – kl. 16:00 – 17:30 Sal:A0307, Niagara.
Hälsa och samhälle – kl.16:00 – 17:30 Plats: AS Sal:U208.
Lärande och samhälle –  kl.16:00 – 17:30 Sal:B231c, Orkanen.

Övergripande –

 Nämnder, Grupper & Organ på Malmö universitet:

 

ÖvergripandeKultur & samhälleLärande & samhälleHälsa & samhälleTeknik & samhälle