Starta en förening

Hittar du ingen förening som faller dig i smaken? Skulle du vilja dela dina intressen med andra studenter på Malmö universitet? Då är svaret enkelt … starta en förening inom Studentkåren Malmö!

 

Sex enkla steg till att starta en ny förening:

 1. Kontakta Studentkåren Malmös föreningsansvarig och boka ett möte: foreningsansvarig@malmostudenter.se
 2. Bestäm vem som ska vara ordförande och kassör för föreningen.
 3. Skriv stadgar  (det finns en lathund för stadgar) och be Kårens föreningsansvarige kontrollera dem.
 4. Föreningen välkomnas till ett styrelsemöte där styrelsen tar beslut om ditt föreningsförslag ska gå vidare till Studentkårens fullmäktige (FUM).
 5. Om även FUM säger JA så är föreningsstatusen ordnad!
 6. Dags att börja förgylla dina medstudenters fritid.

 

En förening inom Studentkåren Malmö får hjälp med …

 • arbetsyta i Kårhuset
 • bokning av salar/lokaler på Malmö universitet
 • ekonomi – föreningen kan äska pengar från Kåren för verksamheten
 • affischer, flyers, hemsida, e-postadress
 • råd och stöd genom föreningsansvarige
 • spridning av event i Kårens sociala kanaler

Dessutom främjar du det studiesociala livet för alla studenter!

 

För fler frågor angående föreningsstatus eller tillvägagångssättet för att skapa nya föreningar inom Studentkåren Malmö, kontakta foreningsansvarig@malmostudenter.se

 
PageLines